سلام دوستان گرامی بعد از حدود دو سال تصمیم گرفتم که به صورت جدی در فضای مجازی فعالیت کنم . . . 

امید است که با پیشنهادات و انتقادات همراهی کنید . . .

 

با تشکر علیرضا محمدی ( مدیر سایت گلدوز )